Bảng báo giá sắt thép xây dựng tháng 9/2019 0909.077.234